En Güzel Ülke Hangisidir? 185 Ülke İçinde Nasıl Güzel Olunur?

Sınırları içerisinde bayrağı bulunan devlet hangisidir? Bu bayrak ki bu bayrak ile geleceğe en güzel hürriyeti bırakmıştır. En güzel tarihi ve kültürel güzellikleri taşıyan sınırları sahiplenmiş toprak parçaları. Her kim her ne derse desin; en güzel yer en iyi kültür doğru ise sizin olandır. En iyi deniz sizin gidebildiğiniz. En iyi mabet sizin görebildiğiniz en güzel devlet sizin yaşadığınızdır. Bir devlet milletinin geçmişinin eseridir. Millet ise tarihinin. Tarih ise siyasi ve sosyal kişiliğinin eseridir. Bu yazımızda kendi sistemsel şeklimizi geçmişin izleriyle anlatacağız. Gidip görebileceğiniz yerler sınırlıdır. Hayatınız doğduğunuz en iyi sınırlar ile geçmişidir. Zorlukları, çetin şartları, eksiklikleri olsa da vatanım dediğiniz yerdir. Huzur yoktur, emeğin verdiği aitlik duygusu vardır.

güzel ülke

İyi Aile= Güzel Ülke İlişkisi

Aile olmadan devlet olmaz. Ülkeyi var eden millettir. Milleti var eden insan insanı var eden ailedir…

Yönetmek beceri isteyen bir iştir. Yönetme yetisini kullanacak kişiler çok iyi yetişmeli, erdemli davranışlara sahip olmalı, ilmi olarak donanmalı, sanat zevki ile dolu olmalıdır. İyi bir yönetici genç yaşta olsa dahi yaşlı bir insan vakuruyla ve olgunluğuyla olaylara bakabilmeli, tevazu sahibi olmalıdır. Bu yönetme işi bireyin önce kendini tanıma ve duygu ve düşüncelerini kontrol etmekle başlar. Kendini bilen bir siyasi ülkeyi yönetmek için de iyi bir karaktere de sahip olmalıdır. Veya kötü durumları görüp iyi seçe seçe yaşayarak pişmelidir.

Devlet, yöneticileri ile vardır. İnsan olan her varlık gidince adı yaşayan devletin başındakidir. İyi yahut kötü… Yönetmek sıradan bir meslek değildir. Siyasi kabiliyet ister. Hele günümüzde siyasi arenadaki tüm olayların medya önünde gençleşmesi bu durumu daha kıymetli yapmaktadır. Hatta olağanüstü zor hale…Başta bulunan kişiye lidere siyasi yetki verilmiştir. Yani ülke içinde bütün faaliyete yön verme ve yönetme yetkisi tanınmıştır. En yakınındakiler ise bu yetkilerin bazen yapıcısı bazen yardımcısı bazen yönlendiren aklı olurlar. Siyasilerin hepsi yönetme kabiliyetine sahip olmalıdır. Fakat her yönetici siyasi yetkiye sahip olmamalıdır. Onlar kamunun elidirler. Devleti gerçek yönetenler onlardır. Siyasiler gelir giderler yöneticiler kalıcıdır.

Devletler ve Şanlı Geçmişleri

Tarih sahnesi içinde yönetenlere bakınca eski Türk töresine göre iktidar babadan oğula-eşe-kıza yani bütün hanedana geçerdi.  Hakan ölünce aile fertleri ülkeyi paylaşırdı. Lakin kağanlar genellikle ölmeden önce evlatları arasında yurdu bölerdi. Kardeş kavgasını önlerdi. Nadir bilinen bir yöntem olsa da özellikle destanlarda işlenmiştir.

         Ülkeyi siyasi olarak yönetme yetkisini kullanan kişi yahut aile Tanrı yetkisiyle donatılmıştır. Seçilmiştir. Kut yetisini kullanmak onun harcıdır. Kut yetkisinin ardında iyi bir vizyon saygılı ve saygın geçmiş olmalıdır. Soyu uzun, mayası sağlam yiğit olmalıdır. Tanrı tarafından seçilmiş olmalıdır. Politik kabiliyet, askeri deha ve insani meziyetleri barındırmalıdır. En iyi yönetici en iyi yetişendir. Halkını anlayan onlar için yaşayan hakan sevilir.

Her millet var olduğu coğrafyada doğar. İmkanları dahilinde büyür. Yetenekli liderleriyle genişler ve hükmeder. Fakat pek azı adil olur. Huzur ve mutluluk bahşeder. En güzel ülke tüm sorunlarıyla varlığını güçlü devam ettirendir. Zira sorunsuz devlet hatta millet yok gibidir. Tarihi derinliklerde de günümüzde de bu böyledir. Çünkü insan faktörü sorunları yaratır ve çözerken yeni sorunlara neden olur.

en güzel ülkeler

Yönetmek Devletin Varlığıdır

Toy denilen halk meclisleri devletle ilgili her şeyin tartışıldığı karara bağlandığı önemli yerdi. Şölenlerde kurulan çadırlarda halkın sorunlarını detaylı dinleme vardır. Bir olma aynı aşı yeme esastır. Beyler ve lider eşittir. Fikri transfer ve ülkenin geleceği konuşulur. Bu gün aynı isimler yargıtay, danıştay, sayıştay gibi isimlerle anılır. Aslına bakarsanız aynı işlevi görürler kendi alanlarıyla alakalı.

Toy ülkenin, insanından hayvanına,yolundan suyuna, ticaretinden tüm sorunların çözümüne öncülük eder. Toy karar meclisidir. Hak-hukuk toplantısıdır.

Dünya üzerinde binlerce yıl binlerce lider ile yönetim şekilleri benimsendi. Her biri benzer görünse de ritüel şekilleri kültürel inanç formlarıyla beslendi. Kimisi kendini Tanrı kimisi Tanrı’nın yeryüzündeki temsilcisi olarak gördü. Bazıları gerçekten halkı gibi hakkıyla yaşadı. İşte dünyaya yön veren liderler böyle doğdu. Savaşta ve barışta milletinin önünden giden, emir veren değil emri bizzat tatbik eden başardı. Ülkelerin huzuru en üstteki ile en alttakiler arasındaki dengeyle doğdu. En güzel bayrak, en iyi ülke, en büyük mabet, onların altında büyüdü.

Zamanla çağa yenik düştüler ve tarihin tozlu sayfalarında isim, coğrafyanın dağınık yerlerinde anıt olarak kaldılar. İnşa ettikleri medeniyet günümüz parolasıdır. Çünkü her millet göç ederek yahut zaferle kazanarak yaşadığı topraktan beslenir. Meyveden sebzeden gıdalarda. En önemlisi ise aldığı kadar kendinden de verdi. her devlet var olurken iyi niyet ve gelecek ütopya üzerine inşa edilir. Hedef vardır ve bu hedef her zaman mutluluk ve zenginliktir. Zenginlik maddi ve manevidir.

Yorum Ekle